02862702191

Sản phẩm lọc Chất Lỏng và Lọc khí, lọc bụi Công nghiệp

Túi lọc PE, Túi lọc PP và Túi lọc NMO. Bông lọc bụi và Bông lọc thủy tinh. Giấy lọc và vải lọc công nghiệp

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối: Túi PE lọc thực phẩm, lọc hóa chất và lọc nước sạch của FSI, Eaton, Parker và Universal. Lõi lọc chất lỏng Aqua, Graver, CSM, 3M. Bông lôc bụi và bông thủy tinh lọc trần phòng sọn. Giấy lọc bụi sơn và vải lọc bụi. LH 08 3910 0189