02862702191

Hạt Nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa Anion Purolite A400 chức năng A400 Purolite, đặc biệt phù hợp dãy kích thước hạt cho kết quả đạt được hoặc duy trì sự phân ly trong tốt.

Hạt Nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa Anion Purolite A400 trao đổi ion âm

Nhãn hiệu nhựa Purolite

Hạt nhựa Anion Purolite A400 kiểu Gel anion mạnh

Công suất eq / L 1,30

Giữ ẩm 48 - 54%

Hạt nhựa Anion Purolite A400 phạm vi pH 1 - 10

Mật độ hạt g / mL1,08

Nhiệt độ tối đa 100° C

Hạt nhựa Anion Purolite A400 là một loại gel mạnh trao đổi anion rõ ràng với khả năng hoạt động cao và khả năng để đạt được silica thấp.

Hạt nhựa Anion Purolite A400 chức năng A400 Purolite, đặc biệt phù hợp dãy kích thước hạt cho kết quả đạt được hoặc duy trì sự phân ly trong tốt. 

Đông Châu phân phối toán quốc giá sỉ 02862702191, lienhe@dongchau.net

Hạt Nhựa Anion Purolite A400

Hạt Nhựa Anion Purolite A400

Hạt Nhựa Anion Purolite A400

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu