02862702191

Than hoạt tính khử lưu huỳnh

Than hoạt tính khử lưu huỳnh nước thấp, để duy trì một than hoạt độ ẩm tối thiểu, để tránh ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của nó.

Than hoạt tính khử lưu huỳnh

Than hoạt tính khử lưu huỳnh là sự xuất hiện của một loại chất liệu có màuđen, không mùi, không độc hại, phát triển cấu trúc lỗ bên trong, diện tích bề mặt lớn, khả năng hấp phụ mạnh mẽ của một loại chất liệu carbon vi tinh, thường được sử dụng là một chất hấp phụ. 

- Hình dạng: dạng bột, dạng hạt, dạng hạt không đều, hình trụ, hình cầu và dạng sợi vv. 

Than hoạt tính khử lưu huỳnh dùng để chỉ quá trình tinh chế xăng, sử dụng than hoạt tính được hỗ trợ coban sulfo titan cyanide, loại bỏ mercaptan dầu thô, do đó làm giảm hàm lượng lưu huỳnh trong xăng và cải thiện chất lượng xăng. Đáp ứng yêu cầu phát thải môi trường quốc gia. 

Tính năng 

① Diện tích bề mặt riêng lớn, giá trị hấp phụ cao. 

② Khi than hoạt tính trong một lớp cố định để chấp nhận thử nghiệm áp lực lặp đi lặp lại, dung dịch ngâm, nó đòi hỏi một cường độ cao hơn, các hạt hình dạng tự nhiên tốt. 

③ Tro ít tạp chất. Để đảm bảo độ mịn của các chất xúc tác phản ứng hóa học, để giảm thiểu lượng carbon của các tạp chất khác nhau trong các ion và kim loại. Cải thiện việc sử dụng các lỗ trong than hoạt tính. 

④ Than hoạt tính  khử lưu huỳnh nước thấp, để duy trì một than hoạt độ ẩm tối thiểu, để tránh ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của nó.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu