02862702191

Bọt xốp lọc bụi khí điều hòa không khí đầu vào

Bọt xốp lọc bụi khí điều hòa không khí đầu vào cấu trúc đồng nhất và thống nhất, bộ lọc bọt xốp có thể được thiết kế để giảm áp lực và lọc hiệu quả bằng cách thay đổi kích thước lỗ.

Ngày đăng: 22-11-2017

1,659 lượt xem

Bọt xốp lọc bụi khí điều hòa không khí đầu vào có độ rỗ trung bình 45 PPI hoạt động như một bộ lọc sâu, khác với bộ lọc tải bề mặt, bẫy các hạt bụi trong cấu trúc tế bào bên trong của nó. 

Cấu trúc khung xương của bọt xốp tạo ra 97% diện tích bề mặt cho sự va đập của các hạt bụi. 

Bọt xốp lọc bụi khí điều hòa không khí đầu vào cấu trúc đồng nhất và thống nhất, bộ lọc bọt xốp có thể được thiết kế để giảm áp lực và lọc hiệu quả bằng cách thay đổi kích thước lỗ. 

Bọt xốp lọc bụi khí điều hòa không khí đầu vào độ xốp thô, 10 PPI, bọt bọt có hiệu quả như là một bộ suy giảm âm thanh, pad lọc, phương tiện lọc có thể rửa được cho máy điều hòa không khí, lò nung.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu