02862702191

Đặc điểm lõi lọc bụi chống thấm dầu và nước

Lõi lọc bụi chống thấm dầu và nước cũng trong vật liệu sợi polyester ban đầu trên cơ sở xử lý bề mặt , bộ lọc với tính chất chống thấm dầu, bụi, không dính

Ngày đăng: 23-10-2017

637 lượt xem

Đặc điểm lõi lọc bụi chống thấm dầu và nước

Lõi lọc bụi chống thấm dầu và nước cũng trong vật liệu sợi polyester ban đầu trên cơ sở xử lý bề mặt , bộ lọc với tính chất chống thấm  dầu, bụi, không dính , dễ rơi ra , thích hợp cho môi trường làm việc ướt dầu ướt .

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu