02862702191

Hiệu suất của khung lọc HEPA

Phạm vi sản phẩm tương thích với công suất xử lý không khí trong khoảng 170 mét khối / giờ (100 CFM) đến 3400 mét khối / giờ. (2000 CFM)

Ngày đăng: 04-10-2017

1,091 lượt xem

Hiệu suất của khung lọc HEPA

Khuyến khích hiệu quả hoạt động tối thiểu 99,97% xuống kích thước hạt 0,3 microns bằng cách sử dụng DOP (Di-Octyl-Phthalate / PAO)

Phạm vi sản phẩm tương thích với công suất xử lý không khí trong khoảng 170 mét khối / giờ (100 CFM) đến 3400 mét khối / giờ. (2000 CFM)

Hiệu suất của khung lọc HEPA

Khuyến khích hiệu quả hoạt động tối thiểu 99,97% xuống kích thước hạt 0,3 microns bằng cách sử dụng DOP (Di-Octyl-Phthalate / PAO)

Phạm vi sản phẩm tương thích với công suất xử lý không khí trong khoảng 170 mét khối / giờ (100 CFM) đến 3400 mét khối / giờ. (2000 CFM)

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu