02862702191

Khử trùng UV có nhiều ứng dụng trong ngành dược phẩm

Đèn cực tím UV khử trùng nước ngành dược phẩm giảm Ozone - UV cũng được sử dụng để giảm ôzôn thành oxy hoà tan hiệu quả và đáng tin cậy.

Ngày đăng: 29-08-2017

1,038 lượt xem

 

Đèn cực tím UV khử trùng nước ngành dược phẩm khử trùng - ngành công nghiệp sử dụng tia cực tím cho các ứng dụng khử trùng khác nhau do động lực nhanh và an toàn. UV thâm nhập vào thành tế bào của vi sinh vật, loại bỏ khả năng sinh sản của chúng.

Đèn cực tím UV khử trùng nước ngành dược phẩm giảm Ozone - UV cũng được sử dụng để giảm ôzôn thành oxy hoà tan hiệu quả và đáng tin cậy. Ozone hấp thụ năng lượng tia cực tím và nhanh chóng tiêu tan.

Đèn cực tím UV khử trùng nước ngành dược phẩm giảm TOC - Tia cực tím cũng được sử dụng kết hợp Deionization (DI) và Reverse Osmosis (RO) để giảm tổng hợp các hợp chất hữu cơ (TOC).

Đèn cực tím UV khử trùng nước ngành dược phẩm giảm Chlorine / Chloramine - UV cũng có thể thay thế các công nghệ cacbon và natri bisiarphat natri để loại bỏ chlorine / chloramines. UV tạo ra các gốc OH phá vỡ chlorine / hợp chất chloramine xuống các thành phần thấp nhất của chúng.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu