02862702191

Khung bìa cứng lọc thô hệ thống HVAC có ưu điểm gì so với các loại khung khác ?

Khung bìa cứng lọc thô hệ thống HVAC có thể là khung giấy thông thường hoặc chống ẩm, tái chế hoặc đốt sau khi sử dụng, không gây ô nhiễm, tuân thủ môi trường.

Ngày đăng: 28-09-2017

1,111 lượt xem

Khung bìa cứng lọc thô hệ thống HVAC có ưu điểm gì so với các loại khung khác ?

Có hiệu quả từ 65% -90%, sử dụng cho lọc cơ bản của hệ thống thông gió.

Khung bìa cứng lọc thô hệ thống HVAC cho lưu lượng không khí lớn, áp thấp, khả năng giữ bụi cao, giá cả hợp lý và chi phí thấp.

Khung bìa cứng lọc thô hệ thống HVAC có thể là khung giấy thông thường hoặc chống ẩm, tái chế hoặc đốt sau khi sử dụng, không gây ô nhiễm, tuân thủ môi trường.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu