02862702191

Khung túi lọc khí sợi tổng hợp hệ thống HVAC sử dụng tối đa tại nhiệt độ bao nhiêu ?

Khung túi lọc khí sợi tổng hợp hệ thống HVAC cũng được sử dụng như một bộ lọc trung bình trong lọc phòng sạch hoặc nơi cần hiệu suất làm sạch không khí cao.

Ngày đăng: 29-09-2017

1,031 lượt xem

Khung túi lọc khí sợi tổng hợp hệ thống HVAC sử dụng tối đa tại nhiệt độ bao nhiêu ?

Khung túi lọc khí sợi tổng hợp hệ thống HVAC được sử dụng trong các ứng dụng thương mại và công nghiệp và các thiết bị khác như bệnh viện, trường học và nhà công cộng và các nhà máy điều hòa không khí thông thường hoặc lắp đặt trong các thiết bị nạp tua bin khí cho tuổi thọ dài hơn. 

Khung túi lọc khí sợi tổng hợp hệ thống HVAC cũng được sử dụng như một bộ lọc trung bình trong lọc phòng sạch hoặc nơi cần hiệu suất làm sạch không khí cao.

Khung túi lọc khí sợi tổng hợp hệ thống HVAC sử dụng ở môi trường nhiệt độ tối đa là  100°C.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu