02862702191

Lõi lọc giấy 0,1 micron Clean & Green lọc nước sạch cung cấp sản xuất công nghiệp sử dụng bao lâu cần thay thế ?

Lõi lọc giấy 0,1 micron Clean & Green lọc nước sạch cung cấp sản xuất công nghiệp quá trình công nghiệp: lọc trước cho hệ thống DI và RO, xử lý nước.

Ngày đăng: 14-08-2017

1,103 lượt xem

Lõi lọc giấy 0,1 micron Clean & Green lọc nước sạch cung cấp sản xuất công nghiệp điện tử, mạ điện. 

Lõi lọc giấy 0,1 micron Clean & Green lọc nước sạch cung cấp sản xuất công nghiệp hóa chất keo, dung môi, chất hoạt động bề mặt, hóa học. 

Lõi lọc giấy 0,1 micron Clean & Green lọc nước sạch cung cấp sản xuất công nghiệp thực phẩm và đồ uống: Rượu, nước uống, bia, nước ngọt, nhà máy bia, dầu ăn được. 

Lõi lọc giấy 0,1 micron Clean & Green lọc nước sạch cung cấp sản xuất công nghiệp quá trình công nghiệp: lọc trước cho hệ thống DI và RO, xử lý nước.

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu