02862702191

Lõi lọc tinh 0,1 micron Clean & Green 20 inch lọc được cặn nước mắm không

Lõi lọc tinh 0,1 micron Clean & Green 20 inch loại bỏ nguy cơ chất bẩn bị thoát ra ở áp suất chênh lệch cao do cấu trúc lỗ cố định.

Ngày đăng: 11-08-2017

1,029 lượt xem

Lõi lọc tinh 0,1 micron Clean & Green 20 inch các kích thước lỗ được đánh giá tốt phù hợp với các ứng dụng quy trình quan trọng. 
Phù hợp với phạm vi ứng dụng rộng với giữ cặn từ 0,1 đến 100 micron

Có thể chấp nhận cho các ứng dụng thực phẩm và nước giải khát

Lõi lọc tinh 0,1 micron Clean & Green 20 inch đạt lưu lượng cao và tuổi thọ cao để bảo trì tối thiểu.

Có sẵn với độ dài lên đến 40 inch

Lõi lọc tinh 0,1 micron Clean & Green 20 inch loại bỏ nguy cơ  chất bẩn bị thoát  ra ở áp suất chênh lệch cao do cấu trúc lỗ cố định.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu