02862702191

Màng lọc UF hoạt động như thế nào ?

Màng siêu lọc UF 4040 siêu lọc là các quá trình phụ thuộc vào áp lực, loại bỏ chất rắn hòa tan và các chất khác khỏi nước đến một phạm vi nhỏ hơn

Ngày đăng: 07-09-2017

1,075 lượt xem

Màng lọc UF hoạt động như thế nào ?

Nguyên tắc lọc màng siêu lọc UF 4040 là sự tách vật lý. 

Mức độ làm tan các chất rắn, độ đục và vi khuẩn được giải quyết sẽ được xác định bởi kích thước của các lỗ trong màng. 

Các chất lớn hơn các lỗ trong màng được loại bỏ hoàn toàn. 

Các chất nhỏ hơn các màng của màng được loại bỏ một phần, tùy thuộc vào việc xây dựng một lớp phủ trên màng. 

Màng siêu lọc UF 4040 siêu lọc là các quá trình phụ thuộc vào áp lực, loại bỏ chất rắn hòa tan và các chất khác khỏi nước đến một phạm vi nhỏ hơn so với lọc nano và thẩm thấu ngược.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu