02862702191

Màng UF 4 inch công nghiệp được sử dụng lọc chất lỏng gì ?

Màng UF 4 inch công nghiệp giải quyết độ đục của rượu cồn thấp cộng với vi khuẩn; Rượu vang hoa quả, bia và các loại cồn khác;

Ngày đăng: 07-09-2017

1,284 lượt xem

Màng UF 4 inch công nghiệp được sử dụng lọc chất lỏng gì ?

Màng UF 4 inch công nghiệp trong việc chuẩn bị nước khoáng; Xử lý trước thiết bị thẩm thấu ngược; Xử lý nước tinh khiết; Xử lý nước biển khử muối biển;

Màng UF 4 inch công nghiệp thanh lọc tái sử dụng nước thải; Loại bỏ các chất keo và vi khuẩn trong nước;

Màng UF 4 inch công nghiệp giải quyết độ đục của rượu cồn thấp cộng với vi khuẩn; Rượu vang hoa quả, bia và các loại cồn khác; 

Màng UF 4 inch công nghiệp lọc nước trà, pha chế;

Tiêm, truyền, ngoài nguồn nhiệt; 

Nồng độ huyết thanh của người.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner giải quyết vấn đề cho khách đông châu

banner bình lọc túi đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu